Översätter teknisk information
Pidoc-System översätter tekniska beskrivningar och avtal från engelska och tyska till svenska samt från svenska till engelska. Åke Rullgård, som driver företaget, har jobbat i mer än 20 år med översättning och teknisk dokumentation inom elsystem och industriella styrsystem, främst inom stålindustrin. Tidigare har Åke arbetat vid Saab:s flygdivsion, IBM och senast vid ABB, och hela tiden har det handlat om datorsystem i någon form.
I företagsnamnet Pidoc står P för planering, I för interpretation och D för dokumentation och när Åke startade sitt företag ingick alla arbetsområdena i verksamheten. På senare tid har det dock blivit nästan enbart översättning. Åke är mycket noga med att verkligen själv förstå originaltexten för att översättningen ska bli god och begriplig. Åke vet vad användaren kan få problem med, hur viktigt det är att till exempel knappar benämns med samma namn i beskrivningen för en apparat som på apparaten ifråga, något som vissa uppdragsgivare inte alltid har förståelse för.
- Om det står att man ska trycka på återställningsknappen och det inte finns en knapp som heter återställning blir det ju svårt, säger Åke.

Det är viktigt att ständigt utveckla sig och hänga med, både i tekniken, språken och de s.k. CAT-system som utvecklas, här står CAT för Computer Aided Translation och är system som bl.a. hjälper översättaren att hålla en fast nomenklatur, något som är mycket viktigt vid översättning av tekniska dokument. Åke är pensionär sedan många år efter att under hela livet ha arbetat med teknisk dokumentation och med tekniska frågor inom elsystem och industriella system, men brinner fortfarande för sitt yrke. Han håller sig till de områden han verkligen kan och säger nej om det gäller ett område han inte behärskar. Medicin, t.ex. hänvisar han till någon lämplig kollega.
- Jag har översatt beskrivningar av medicinsk apparatur men skulle aldrig ge mig på den rent medicinska delen, säger Åke.

När Åke gör en översättning dyker det ofta upp frågeställningar då originaltexten är otydlig och många gånger blir översättningen tydligare och bättre än grundtexten efter att frågorna retts ut med uppdragsgivaren. Han har gjort översättningar inom mycket olika områden alltifrån patentansökningar inom telecom-området till installationsanvisningar för öppna spisar och kaminer och bruksanvisningar för stora lastmaskiner så variationen är stor.

Pidoc-System


Telefon: 070-673 16 96


Email:
pidoc@swipnet.se

Hemsida:
www.pidoc.se

Adress:
Pidoc-System
Pettersbergsgatan 5
72463 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN